Opvultechnieken

Opvultechnieken die de efficiëntie van mijnbouwwerkzaamheden verbeteren

Het MasterRoc assortiment van mijnopvullings-technologieën is ontwikkeld om de optimale balans van een hoge vroege sterkte en duurzame lange-termijn sterkte te bewerkstelligen en tegelijkertijd in te staan voor afmetingenstabiliteit na het storten door de vuldoelstelling te halen (of te overtreffen).

Het in drie verschillende productcategorieën verdeelde BASF assortiment van opvulstoffen omvat gespecialiseerde rheologie-modificatoren, hydratatieregelaars en duurzaamheidsverbeteraars, die ofwel alleen ofwel in combinatie kunnen worden gebruikt om de opvulduurzaamheid te verbeteren.

We schuiven de gangbare fysische grenzen op met onze innovatieve technologieën, zoals hydratatieregelaars, waterreduceerders, superplastificeerders, viscositeitmodificatoren (VMA's) e.d., en afhankelijk van de eisen van de klant, kunnen wij de vertraging en versnelling, rheologiemodificatie, gewijzigde viscositeit realiseren en bijregelen, en de vloeispanning en pompspanningen reduceren. Verder kunnen we het fijne materiaal in de vulmatrijs stabiliseren en de slibafvoer, ontmenging en porositeit reduceren, de sterkteontwikkeling verbeteren en het bindmiddelgehalte optimaliseren.