Oplossingen voor de tunnelbouw

Bodemondersteuning

Innovatieve oplossingen voor bodemondersteuning

Spuitbeton wordt breed toegepast voor bodemondersteuning in tunnelbouw. Onder het Master Builders Solutions handelsmerk biedt BASF klanten innovatieve en kosteneffectieve productoplossingen en vakkundige technische diensten die voor de specifieke projecteisen op maat worden gemaakt. Deze oplossingen verbeteren de arbeidsomstandigheden ingrijpend en verminderen de gezondheids- en milieurisico's.
BASF biedt onder het Master Builders Solutions handelsmerk ondersteuning aan tunnelontwerpers, aannemers en eigenaren, in alle fases van het tunnelproject. Onze uitvoerige vakkennis helpt u het probleem van de bodemondersteuning in de tunnelbouw op te lossen. Voorts zal deze u helpen bij het kiezen van het meest geschikte spuitbetonsysteem.

Spuitbeton

Bodemconsolidatie

Snelle bodemconsolidatie-oplossingen

Als onderdeel van het MasterRoc productassortiment voor tunnelbouwoplossingen onder het Master Builders Solutions handelsmerk biedt BASF hoogwaardige bodemconsolidatie producten en systeemoplossingen aan.
Onverwachte waterindringing en slechte bodemcondities bij het ondergronds bouwen jagen de kosten op en kunnen een slechte invloed op de omgeving hebben. Om de risico's tegen te gaan wordt in een voordelige aanpak voor bodemconsolidatie de grond voor het boorfront vooraf ingespoten om waterindringing te voorkomen en de bodem te stabiliseren.
MasterRoc
MasterInject

TBM

Totaalbenadering optimaliseert de TBM-vereisten van de klant

Het Master Builders Solutions handelsmerk van BASF heeft een doorbraak gemaakt bij de aanpak van de eisen van TBM tunnelprofessionals. Onze totaalbenadering geeft deze uitdagende ondergrondse bouw een nieuwe dimensie en verbetert de efficiëntie en de prestaties van de TBM, met name bij moeilijke bodemcondities
Wij bieden u het breedste assortiment producten en services dat beschikbaar is, om de eisen en problemen van TBM-tunnels het hoofd te bieden, hetzij door de slurryschildmethode of door de open rotsuitbreekmethode. Door vanaf het begin in het project deel te nemen, werken onze internationaal gesitueerde tunnelbouwspecialisten met alle belanghebbenden samen om de TBM voortgangssnelheid te maximaliseren en het succesvolste productsysteem vanaf de eerste aanzet in te zetten.

TBM

Waterdichting

Gespoten waterdichtingsmembranen

De nuttige levensduur van tunnels kan meer dan 100 jaar zijn. De verbetering van de soliditeit van de constructie en de bescherming ervan tegen de schadelijke effecten van water op de lange termijn is een fundamenteel uitgangspunt in de tunnelbouw.
In antwoord op de vereisten van de sector, heeft BASF een nieuw gespoten waterdichtingsmembraansysteem ontwikkeld dat uitstekende hechtingseigenschappen te zien geeft. Deze membranen vergemakkelijken de bouw en verminderen het risico van waterindringing door potentiële waterpaden te verwijderen. Het wordt wereldwijd ingezet bij vele nieuwbouw- en renovatieprojecten voor tunnels.
Door gebruik van deze membranen, worden eventuele toekomstige renovatiewerkzaamheden of lekkagereparaties veel gemakkelijker in vergelijking met de meeste andere waterdichtingstechnologieën. Een ander voordeel is hun veelzijdigheid en kosteneffectiviteit in renovatieprojecten en hun compatibiliteit met andere waterdichtingssystemen..

Waterdichting: spuitbare membranen

 

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux for Master Builders Solutions by BASF

+32 11 340 421