Duurzaamheid

Als meest toonaangevende chemische onderneming ter wereld wil BASF waarde creëren voor alle betrokkenen:
onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers, onze ondernemingen en ook voor de landen waarin we actief zijn.

 
Als medewerkers van de BASF Groep, verplichten wij ons zelf aan de volgende Waarden:

  • We streven naar duurzame winstgevende groei.
  • We innoveren voor het succes van onze klanten.
  • We handelen op een verantwoorde manier en ondersteunen initiatieven op het gebied van Responsible Care®.
  • Economische overwegingen hebben nooit prioriteit boven veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu.
  • Wij moedigen medewerkers aan hun creativiteit en persoonlijk potentieel in te zetten en te ontplooien ten behoeve van gezamenlijk succes.
  • Wij behandelen iedereen eerlijk en met respect.

Voortdurende dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden is onmisbaar voor een goed arbeidsklimaat.
We zijn ook aangesloten bij SKAO : Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen,
gebruik de link om naar hun website te gaan: www.SKAO.nl
BASF Nederland bv Construction Chemicals locatie Oosterhout heeft een CO2  reductieplan opgesteld en heeft dit plan laten toesten aan de eisen volgens de CO2 prestatieladder.

   CO2 bewust certificaat

Documenten CO2 prestatieladder
BASF Nederland BV Construction Chemicals - locatie Oosterhout;

ARCHIEF - Voortgangsrapportages BASF CO2 reductieplan 2012 - heden:

Bijgewerkt t/m april 2017