Duurzaamheid

Als meest toonaangevende chemische onderneming ter wereld wil BASF waarde creëren voor alle betrokkenen:
onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers, onze ondernemingen en ook voor de landen waarin we actief zijn.

 
Als medewerkers van de BASF Groep, verplichten wij ons zelf aan de volgende Waarden:

  • We streven naar duurzame winstgevende groei.
  • We innoveren voor het succes van onze klanten.
  • We handelen op een verantwoorde manier en ondersteunen initiatieven op het gebied van Responsible Care®.
  • Economische overwegingen hebben nooit prioriteit boven veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu.
  • Wij moedigen medewerkers aan hun creativiteit en persoonlijk potentieel in te zetten en te ontplooien ten behoeve van gezamenlijk succes.
  • Wij behandelen iedereen eerlijk en met respect.

Sinds 2014 beschikt BASF Nederland bv Construction Chemicals locatie Oosterhout over het CO2-Prestatieladder certificaat niveau 3. Dit houdt in dat we onze energieprestaties nauwlettend monitoren en omrekenen naar CO2-uitstoot. De doelstelling is uiteraard om deze CO2-uitstoot die gepaard gaat met ons gebouw, de productie en onze voertuigen te reduceren.

BASF Nederland bv Construction Chemicals locatie Oosterhout heeft zich voor 2020 het volgende doel gesteld:
           
      23% CO2-reductie in 2020 op de scope 1 & 2 emissies ten opzichte van 2015

Om dit doel te bereiken berekenen we halfjaarlijks onze CO2-footprint en communiceren deze aan onze medewerkers. Tevens hebben we doeltreffende maatregelen opgesteld om onze CO2-uitstoot te verminderen.
Als deelnemer aan de CO2-Prestatieladder zijn wij aangesloten bij de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen). Klik hier om naar de website van de SKAO te gaan.

Onze doelstellingen, maatregelen, communicatieberichten en CO2-uitstoot zijn terug te vinden in onderstaande documenten. Deze krijgen (half)jaarlijks een update. Zie hieronder de documenten:

Informatie en documenten uit voortgaande jaren zijn geplaatst in ons archief. Klik hieronder voor de documenten:

ARCHIEF - Voortgangsrapportages BASF CO2 reductieplan 2012 - heden:

Bijgewerkt t/m februari 2018