BASF verhoogt de prijzen van het assortiment hulpstoffen van Master Builders Solutions in België en Nederland.

Om ook in de toekomst een constant hoge kwaliteit in de technische klantenondersteuning te kunnen garanderen, verhoogt BASF per 10 juli 2017– voor zover bestaande contracten en overeenkomsten het toelaten – de prijzen van het assortiment hulpstoffen in België en Nederland met 4-6 %. Dit is noodzakelijk, omdat de kosten al in het afgelopen jaar duidelijk zijn gestegen en deze trend zich ook in het huidige jaar voortzet. Inmiddels is de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen erg beperkt en is de vraag naar bouwmaterialen sterk gestegen.
Tot het portfolio van Master Builders Solutions behoren o.a. hulpstoffen voor beton en mortel, ontkistingsmiddelen en betonvezels.