Cementadditieven voor verbetering van beginsterkte en reductie van maalenergie

Voorheen: Cementium 2000 ES

Wat is MasterCem ES 2000?

MasterCem ES 2000 is een gebruiksklare cementsteunvloeistof ontwikkeld om het cementrendement te verbeteren. MasterCem ES 2000 werkt als een maalhulpstof in het maalproces en als een vloeihulpstof voor cementtransport en verbetert bovendien de specifieke cementeigenschappen dankzij de werking van zijn chemische bestanddelen. Deze bewerkstelligen de wijziging van slakeigenschappen en de verbetering van zijn hydraulische eigenschappen. Deze producten kunnen met of zonder chloriden zijn ontwikkeld.

MasterCem ES 2000 productserie is speciaal ontwikkeld om de beginsterkte van cement te verhogen. U kunt van deze voordelen gebruik maken om hetzij buitengewone productprestaties, ofwel cementoptimalisering te bewerkstelligen zonder op het oorspronkelijke prestatieniveau in te boeten. Doorgaans bedraagt de beginsterkteverbetering +10-25% na 1 à 2 dagen, t.o.v. gewone procesbeheersing. Het productrendement is afhankelijk van de eigenschappen van de maalapparatuur, de procesomstandigheden, de grondstofkenmerken en het cementtype. Om optimaal van cementadditieven te profiteren, moet u de parameters van de molen en het scheidingsproces wellicht bijstellen.

MasterCem ES 2000 verbetert de vloeikenmerken van cement met een positieve invloed op het cementtransport en een vermindering van samenklontering in opslagsilo's.

Wat zijn de toepassingsgebieden van MasterCem 2000 ES?

MasterCem ES 2000 producten werden ontwikkeld voor toepassing in het cementmaalproces bij:

  • Kogelmolens (gesloten en open circuits)
  • Verticale molens
  • Andere cementmaalsystemen

Wat zijn de voordelen van MasterCem 2000 ES?

MasterCem 2000 ES producten hebben de volgende voordelen voor de cementproductie:
  • Kostenverlaging ten gevolge van een lagere maalenergie per eenheid (kWh/t) en optimalisering van cementfijnheid en -samenstelling zonder op de cementeigenschappen in te boeten.
  • Capaciteitsvergroting ten gevolge van een hoger molendebiet en een geoptimaliseerd cementrecept.
  • Duurzaamheid dankzij de verlaagde slakfactor en speciale CO2 uitstoot. Winnen van koolstofcredits.
  • Productdifferentiatie dankzij verhoogde productprestaties en verbeterde cementeigenschappen voor de uiteindelijke toepassing.
  • Verbeterde cementverwerking dankzij sneller cementtransport door de productievestiging en in de distributielogistiek. Minder fabrieksstilstanden en geoptimaliseerde opslag in silo's.

MasterCem ES 2000

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux

+32 11 340 421

Ucrete

's Werelds sterkste vloer