Cementadditieven voor verlaging van maalenergie en verhoging van molendebiet

Voorheen: Cementium 1000 GA

Wat is MasterCem 1000 GA?

MasterCem 1000 GA is een gebruiksklare maalsteunvloeistof voor cement. Deze producten neutraliseren de agglomeratiekrachten tussen gebroken kristalachtige cementdeeltjes die tijdens het maalproces ontstaan. Het hieruit voortvloeiende dispersie-effect verbetert de maal- en scheidingsefficiëntie en bevordert aldus de ontwikkeling van de fijnheid en de vloeibaarheid van het cementpoeder.

De voordelen van MasterCem 1000 GA kunt u aanwenden om de maalenergiekosten per eenheid te verlagen en om het molendebiet te verhogen. Doorgaans ligt de maalefficiëntieverbetering binnen het bereik van 10 à 25% t.o.v. gewone procesbeheersing. Het productrendement is afhankelijk van de eigenschappen van de maalapparatuur, de procesomstandigheden, de grondstofkenmerken en het cementtype. Om optimaal van cementadditieven te profiteren, moet u de parameters van de molen en het scheidingsproces wellicht bijstellen.

MasterCem GA 1000 producten verbeteren de vloeikenmerken van cement met een positieve invloed op het cementtransport en de reductie van samenklontering in opslagsilo's.

Wat zijn de toepassingsgebieden van MasterCem 1000 GA?

MasterCem GA 1000 producten worden ontwikkeld voor toepassing in het cementmaalproces voor:
  • Kogelmolens (gesloten en open circuits)
  • Verticale molens
  • Andere cementmaalsystemen

Wat zijn de voordelen van MasterCem 1000 GA?

MasterCem GA 1000 producten hebben de volgende voordelen voor de cementproductie:
  • Kostenverlaging dankzij lagere maalenergie per eenheid (kWh/t) en lagere specifieke onderhoudskosten. Gebruik van lage energietarieven en productieoverdracht naar efficiëntere molens
  • Capaciteitsvergroting dankzij hoger molendebiet. Flexibiliteit om aan piekvraag op de markt te kunnen voldoen. Uitstel of afstel van investeringen ter verhoging van maalcapaciteit
  • Verbeterde cementverwerking dankzij sneller cementtransport door de productievestiging en in de distributielogistiek. Minder fabrieksstilstanden en geoptimaliseerde opslag in silo's

MasterCem GA 1000

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux

+32 11 340 421