Cementadditieven ter verbetering van eindsterkte en verlaging van maalenergie

Voorheen: Cementium 3000 LS

Wat is MasterCem LS 3000?

MasterCem LS 3000 is een gebruiksklare cementsteunvloeistof ontwikkeld om het cementrendement te verbeteren. Behalve als een maalhulpstof in het maalproces en als een vloeihulpstof voor cementtransport, werkt MasterCem LS 3000 als verbetering van de specifieke cementeigenschappen dankzij de werking van zijn chemische bestanddelen. Deze bewerkstelligen de wijziging van slakeigenschappen en de verbetering van zijn hydraulische eigenschappen. Deze producten zijn zonder chloriden ontwikkeld.

De MasterCem LS 3000 productserie is speciaal ontwikkeld om de eindsterkte van cement te verhogen. U kunt van deze voordelen gebruik maken om, hetzij buitengewone productprestaties, ofwel cementoptimalisering te bewerkstelligen zonder op het oorspronkelijke prestatieniveau in te boeten. Doorgaans bedraagt de eindsterkteverbetering +5-15% na 28 dagen, t.o.v. gewone procesbeheersing. Het productrendement is afhankelijk van de eigenschappen van de maalapparatuur, de procesomstandigheden, de grondstofkenmerken en het cementtype. Om optimaal van cementadditieven te profiteren, moet u de parameters van de molen en het scheidingsproces wellicht bijstellen.

MasterCem LS 3000 verbetert de vloeikenmerken van cement met een positieve invloed op het cementtransport en een verlaging van samenklontering in opslagsilo's.

Wat zijn de toepassingsgebieden van MasterCem LS 3000?

MasterCem GA 3000 -producten worden ontwikkeld voor toepassing in het cementmaalproces voor:

  • Kogelmolens (gesloten en open circuits)
  • Verticale molens
  • Andere cementmaalsystemen

Wat zijn de voordelen van MasterCem LS 3000?

MasterCem LS 3000 -producten hebben de volgende voordelen voor de cementproductie:

  • Kostenverlaging ten gevolge van een lagere maalenergie per eenheid (kWh/t) en optimalisering van cementfijnheid en -samenstelling zonder op de cementeigenschappen in te boeten.
  • Capaciteitsvergroting ten gevolge van een hoger molendebiet en een geoptimaliseerd cementrecept.
  • Duurzaamheid dankzij een lagere slakfactor en specifieke CO2-uitstoot. Winnen van koolstofcredits.
  • Productdifferentiatie dankzij verhoogde productprestaties en verbeterde cementeigenschappen voor de uiteindelijke toepassing.
  • Verbeterde cementverwerking dankzij sneller cementtransport door de productievestiging en in de distributielogistiek. Minder fabrieksstilstanden en geoptimaliseerde opslag in silo's.

MasterCem LS 3000

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux

+32 11 340 421

Ucrete

's Werelds sterkste vloer