Cementadditieven ter verhoging van plasticiteit en verwerkbaarheid

Voorheen: Cementium 4000 SW

Wat is MasterCem SW 4000?

MasterCem SW 4000 is een gebruiksklare cementsteunvloeistof ontwikkeld om het cementrendement te verbeteren. Behalve als een maalhulpstof in het maalproces en als een vloeihulpstof voor

cementtransport, werkt MasterCem SW 4000 ter verbetering van specifieke cementeigenschappen dankzij de werking van hun chemische bestanddelen. Deze bewerkstelligen de wijziging van slakeigenschappen en de verbetering van zijn hydraulische eigenschappen.

De MasterCem SW 4000-productserie is speciaal ontwikkeld om de plasticiteit en verwerkbaarheid voor mortel en beton te verhogen. Doorgaans is de plasticiteitsverbetering +10-50% t.o.v. gewone procesbeheersing. Het productrendement is afhankelijk van de eigenschappen van de maalapparatuur, de procesomstandigheden, de grondstofkenmerken en het cementtype. Om optimaal van cementadditieven te profiteren, moet u de parameters van de molen en het scheidingsproces wellicht bijstellen.

MasterCem SW 4000 verbetert de vloeikenmerken van cement met een positieve invloed op het cementtransport en een verlaging van de samenklontering in opslagsilo's.

Wat zijn de toepassingsgebieden van MasterCem SP 4000?MasterCem SW 4000 -producten worden ontwikkeld voor toepassing in het cementmaalproces voor:
  • Kogelmolens (gesloten en open circuits)
  • Verticale molens
  • Andere cementmaalsystemen

Wat zijn de voordelen van MasterCem SW 4000?

MasterCem SW 4000 -producten hebben de volgende voordelen voor de cementproductie:
  • Productdifferentiatie en naleving van toepassingsvereisten door verbetering van de plasticiteit en verwerkbaarheid in mortel en beton. Beton dat is gemaakt met cement dat met MasterCem SW 4000 werd behandeld, vertoont verbeterde rheologische eigenschappen en is daardoor beter te verwerken, gemakkelijker te verpompen en sneller in bekisting te storten.
  • Kostenverlaging ten gevolge van een lagere maalenergie per eenheid (kWh/t) en optimalisering van cementfijnheid en -samenstelling, zonder op de cementeigenschappen in te boeten.
  • Capaciteitsvergroting ten gevolge van een hoger molendebiet en een geoptimaliseerd cementrecept.
  • Verbeterde cementverwerking dankzij sneller cementtransport door de productievestiging en in de distributielogistiek. Minder fabrieksstilstanden en geoptimaliseerde opslag in silo's.

MasterCem SW 4000

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux for Master Builders Solutions by BASF

+32 11 340 421