MasterMatrix UW 400

Hulpstof voor onderwaterbeton. CUR aanbeveling 18

 

Wat is MasterMatrix UW 400 ?

 MasterMatrix UW 400 is een poedervormige hulpstof voor onderwaterbeton op basis van onder andere cellulose ether MasterMatrix UW 400 Beton- of mortelspecie met deze hulpstof is na storting onderwater verwerkbaar en behoudt de samenhang zonder uit te spoelen

Waar kan MasterMatrix UW 400 worden toegepast ?

MasterMatrix UW 400 kan gebruikt worden voor de productie van :

- Transportbeton

- Ongewapend beton

- Gewapend beton

MasterMatrix UW 400 kan toegepast worden in betonspecie in de consistentie gebieden (EN 206) :

- S1 tot S3

- S2 tot S5

- F2 tot F5

- Zelfverdichtend beton

No library / folder specified or the specified library / folder does not exist: /nl-nl/Publishingimages/Slider/381

Downloads

KOMO certificaat 2016 MasterMatrix UW400

pdf (136,96 Kb)

MasterMatrix UW 400 technisch datablad 2016

pdf (50,92 Kb)