MasterMatrix SDC 100 is speciaal ontworpen als stabilisator voor zelfverdichtende betonspecie door het modificeren van de viscositeit van deze betonspecie

Voorheen: RheoMATRIX 100

Wat is MasterMatrix SDC 100?

MasterMatrix SDC 100 is een innovatief product voor transportbeton, op basis van een hoog moleculair synthetisch copolymeer. MasterMatrix SDC 100 zorgt voor een rheologie aanpassing in het mengsel. dat het mogelijk maakt de juiste balans tussen vloeibaarheid en stabiliteit te vinden. De balans ontbreekt als de vloeibaarheid van beton wordt verkregen door alleen meer water toe te voegen. Het “Smart Dynamic Construction” concept (Viscosity Type) bestaat uit een robuust mengselontwerp met een minimale hoeveelheid vulstoffen, een tailor made MasterGlenium superplastificeerder en MasterMatrix SDC 100.

Waar kan MasterMatrix SDC 100 worden toegepast?

MasterMatrix SDC 100 is in combinatie met MasterGlenium superplastificeerders toepasbaar in: Rheoplastisch beton, Rheodynamisch beton, Zelfverdichtend beton, om de stabiliteit van de betonspecie te sturen. Hierdoor kan het gebruik van verdichtingsenergie voor de betonspecie worden uitgeschakeld (ZERO ENERGY SYSTEM).

MasterMatrix SDC 100 is erop gericht te worden toegepast in gevallen waarin een verhoging van de mengselstabiliteit en verlaging van de viscositeit gewenst is, specifiek voor beton met zelfverdichtende eigenschappen met een kleine hoeveelheid fijn materiaal (< 0.125 mm).

Wapeningspercentage (JSCC)

R1 wapening > 350 kg/m³ of maaswijdte < 60 mm

R2 wapening 100 tot 350 kg/m³ of maaswijdte 60 tot 200 mm

R3 wapening < 100 kg/m³ of maaswijdte > 200 mm

Smart Dynamic Construction” is als R3 en R2 met weinig wapening geclassificeerd.

Welke voordelen kunt u behalen met MasterMatrix SDC 100?

MasterMatrix SDC 100 biedt de volgende voordelen:

  • Vermindert de kans op ontmenging.
  • Kan bij alle cementtypes worden gebruikt (EN 197-1)
  • Heeft nagenoeg geen effect op de bindingstijd.
  • Mengsels zijn minder gevoelig voor wisselingen in de hoeveelheid water.

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux

+32 11 340 421

Ucrete

's Werelds sterkste vloer

Downloads

KOMO 1502-16-VMA productcertificaat MasterMatrix SDC 100

pdf (136,07 Kb)

MasterMatrix SDC 100 technisch datablad (2017)

pdf (54,09 Kb)