MasterPozzolith 390N is speciaal ontworpen voor een verbeterde verwerkbaarheid van betonspecie


 

Wat is MasterPozzolith 390N?

MasterPozzolith 390N is een gebruiksklare vloeibare hulpstof voor de productie van uniform kwaliteitsbeton.

 • Bij een gegeven zetmaat laat het toe de hoeveelheid water te reduceren.
 • Bij een gegeven wcf laat het een grotere vloeibaarheid toe zonder toevoeging van water.
 • Bij een gegeven druksterkte laat het toe de kostprijs van het beton te reduceren.

MasterPozzolith 390N is chloridevrij en voldoet aan de norm NEN EN934 deel 2, tabel 2 “plastificeerders/waterreduceerders”.

Waar kan MasterPozzolith 390N worden toegepast?

MasterPozzolith 390N is geschikt voor alle betontoepassingen; ongewapend, gewapend en voorgespannen beton, spuitbeton of mortel; m.a.w. beton waar een goede verwerkbaarheid, lage wcf, hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn.

 • pompbeton,
 • stortbeton (plastisch tot vloeibaar),
 • prefab beton,
 • licht beton,
 • aardvochtig beton,
 • architectonisch beton.

Welke voordelen kunt u behalen met MasterPozzolith 390N?

MasterPozzolith 390N biedt de volgende voordelen:

Betonspecie:

 • bij een gegeven verwerkbaarheid laat het toe de hoeveelheid water te reduceren;
 • bij een gegeven wcf laat het een grotere vloeibaarheid toe, zonder toevoeging van water;
 • betere afwerking van het betonoppervlak;
 • verminderde kans op ontmenging en waterafscheiding.

Verhard beton:

 • verhoogde begin- en eindsterkte;
 • verminderde permeabiliteit, dus hogere waterdichtheid;
 • verminderde kans op scheurvorming;
 • hogere E-modulus;
 • verbeterde hechting aan staal;
 • hoge duurzaamheid;
 • verminderde krimp en kruip.

Downloads

BENOR 2017 plastificeerder

pdf (242,21 Kb)

KOMO 1502-16-P - MasterPozzolith 390N

pdf (201,78 Kb)

MasterPozzolith 390 N technisch datablad 2017

pdf (95,41 Kb)