MasterPozzolith 380R is speciaal ontworpen voor een verbeterde verwerkbaarheid van betonspecie voor de transportbetonindustrie

Wat is MasterPozzolith 380R?

MasterPozzolith 380R is een gebruiksklare vertragende en plastificerende hulpstof in vloeibare vorm. Het is specifiek ontworpen voor de transportbetonindustrie. POZZOLITH 380R heeft een KOMO Betonvereniging certificaat.

MasterPozzolith 380R is chloridevrij en voldoet aan de norm NEN EN934 deel 2, tabel 10 “bindingsvertragers”.

Waar kan MasterPozzolith 380R worden toegepast?

MasterPozzolith 380R is geschikt voor toepassingen in:

  • ongewapend beton,
  • gewapend beton
  • voorgespannen beton,
  • in-situ, prefab of aardvochtige industrie.

Welke voordelen kunt u behalen met MasterPozzolith 380R?

MasterPozzolith 380R biedt de volgende voordelen:

Op de verwerkbaarheid
Door uitstel van de beginbinding kan de specie langer verwerkt worden. Gelijke verwerkbaarheid bij lagere waterdosering.

Op de binding
Uitstel van binding wordt bereikt.

Bij de maximumdosering heeft de hulpstof in combinatie met een trage cement en lage temperatuur een sterk vertragend effect.

Op de sterkte
Door waterreductie kan een hogere sterkte bereikt worden.

Op de duurzaamheid
Door betere verdichtbaarheid wordt de duurzaamheid van het beton verhoogd.

Door waterreductie ontstaat een beton met hogere duurzaamheid.

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux for Master Builders Solutions by BASF

+32 11 340 421

Downloads

EPD verklaring 2016 Vertrager

pdf (52,46 Kb)

KOMO 1502-16-P productcertificaat plastificeerders

pdf (201,78 Kb)

MasterPozzolith 380 R technisch datablad (2017)

pdf (54,38 Kb)