MasterRoc MF 308 - Hoogwaardige hulpstof voor verbeterde homogeniteit, verpompbaarheid en stortbaarheid van mijnopvulmengsels met lage cohesie

Voorheen: MEYCO MF 308

Hoe werkt MasterRoc MF 308?

MasterRoc MF 308 is een waterige oplossing met een hoog moleculair synthetisch copolymeer.

MasterRoc MF 308 is ontwikkeld om het reologische gedrag en de in-situ eigenschappen van gestorte opvulling te verbeteren. MasterRoc MF 308 biedt buitengewone stabiliteit door de weerstand tegen ontmenging te verhogen, terwijl het optreedt als een pomphulpstof en het storten vergemakkelijk met een significante verbetering in de homogeniteit van de aangebrachte vullingen.

Aanbevolen voor gebruik voor:

 • Alle soorten hydraulische, lage-dichtheid pastaopvulling en gecementeerde toeslagmateriaalvullingen
 • Pasta-/hydraulische vullingen met lager gehalte aan vaste stoffen en/of slechte gradatie
 • Ontmengingsgevoelige vullingen, zoals gecementeerde hydraulische en toeslagmateriaalvullingen

Wat zijn de unieke eigenschappen van MasterRoc MF 308?

 • Verbetert reologisch gedrag in laag- tot hoge-dichtheids species, alsook in gecementeerde toeslagvullingen
 • Verbetert cohesie en de vasthouding van fijn materiaal en bindingsmiddelen in de vulmassa
 • Smeert de vulling
 • Werkt als een pomphulpstof
 • Verbetert stroomkenmerken
 • Verhoogt de robuustheid van de vulling

Wat zijn de voordelen van MasterRoc MF 308?

 • Verhoogt het verpompen en de zelfegalisering van de vulling
 • Reduceert ontmenging
 • Faciliteert productie van hoog-vloeibare pasta en coherenter en gelijkmatiger gecementeerde toeslagvullingen
 • Zorgt voor stabiliteit tijdens transport en storten
 • Beter plastisch gedrag en lagere porositeit van de vulling
 • Hogere druksterkten
 • Minder slijm in slump
 • Lagere watertoevoegingsvereisten
 • Verbetert de betrouwbaarheid van vullingslevering en verhoogde productie
 • Maakt mengseloptimalisatie en/of kostenbesparingen mogelijk dankzij bindingsmiddelenreductie (cement/slakkencement/vliegas)
 • Maakt mengsels minder gevoelig voor schommelingen in gehalte vaste stoffen en/of waterbehoefte
 • Verbetert mechanische eigenschappen van zelfegaliserende vloeistof, en maakt zo de in-situ eigenschappen consistenter
 • Verbetert stroomkenmerken met als gevolg minder slijtage van pompen en leidingen en verlengt bijgevolg de levensduur van de apparatuur
 • Heeft geen invloed op bindingstijden binnen de aanbevolen doseringsverhouding

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux for Master Builders Solutions by BASF

+32 11 340 421