MasterSet AC 555con 55% is speciaal ontworpen voor een snellere sterkteontwikkeling van beton

Voorheen: Pozzolith 555HE con. 55%

Wat is MasterSet AC 555con 55%?

MasterSet AC 555con 55% is een amberkleurige, gebruiksklare, chloridevrije vloeistof, ontworpen om de binding van beton te versnellen, en hem gelijkmatige eigenschappen en betere kwaliteit te verlenen. Bij de productie worden er geen chloridehoudende grondstoffen gebruikt. POZZOLITH 555HE beantwoordt aan de strengste industriële normen betreffende de grenswaarden van gehalte aan chloorionen in verhard beton.MasterSet AC 555con 55% is chloridevrij en voldoet aan de norm NEN EN934 deel 2, tabel 6 “bindingsversnellers”.

Waar kan MasterSet AC 555con 55% worden toegepast?

MasterSet AC 555con 55% is geschikt voor alle betontoepassingen: ongewapend, gewapend en voorgespannen beton, spuitbeton of mortel waar een snelle binding, alsmede hoge begin- en eindsterkte gewenst zijn.

 • In voor- of nagespannen beton.
 • Voor beton in contact met verzinkt staal.
 • Voor toepassingen met verloren bekistingen.
 • In beton aan zeelucht blootgesteld.
 • In pomp- & spuitbeton.
 • In gewapend beton.
 • In prefabbeton.
 • In licht beton.
 • In gekleurd en architectonisch beton.

Welke voordelen kunt u behalen met MasterSet AC 555con 55%?

Vergeleken met een getuigebeton, wordt de bindingstijd van beton, behandeld met MasterSet AC 555con 55% versneld, in functie van de gebruikte dosering. De aldus verkregen hoge beginsterktes bieden de volgende voordelen:

 • Een snellere ontkisting van prefabelementen, dus minder vormen nodig.
 • Eerder spannen bij spanbetonelementen, dus hoger rendement.
 • Vermindering van de stoomtijd en/of de stoomtemperatuur, dus grote energiebesparing.
 • Verhoging van de begin- en eindsterkte.
 • Versnelling van het hydratatieproces, dus een goede bescherming van vers beton tegen vorst (anti-vries).

Direct contact

Katrien Van Loock

Marketing Communications Benelux

+32 11 340 421

Downloads

BENOR 2018 MasterSet AC 555 als bindingsversneller

pdf (250,69 Kb)

EPD verklaring 2016 Bindingsversneller

pdf (49,46 Kb)

KOMO 1502-16-N productcertificaat bindings- en/of verhardingsversnellers

pdf (137,29 Kb)

MasterSet AC 555 technisch datablad (2018)

pdf (100,59 Kb)